Veien til Golf

Senker terskelen og gir nye retningslinjer for nybegynneropplæring.

 

Pilotprosjektet for nybegynneropplæringen ble gjennomført i perioden 2008 – 2009, og Veien til golf er nå blitt et fast innslag. Det er gjort mange positive erfaringer med å senke terskelen for å komme i gang med selve spillet gjennom å bruke mye av kurstiden til praktisk trening av både teknikk, golfvett, regler og spill.

Samtidig er det åpenbart at nøkkelen til suksess for klubbene er god planlegging i forkant og nitid oppfølging av den enkelte nybegynner etter avsluttet Veien til Golf kurs, heretter forkortet VTG-kurs. Det ER krevende for klubbene å gjøre en god jobb med sine nye spillere, men det til skal vi klare å rekruttere og beholde dem.
 
På bakgrunn av resultater og erfaringer med prosjektet, besluttet NGFs styre den 28. oktober 2009 å innføre nye bestemmelser og retningslinjer som skal gjelde for nybegynneropplæringen fra og med januar 2010. Målet er å gi nye spillere en mest mulig praktisk og positiv tilnærming til golfen.
 
Hovedprinsippet er at NGF lager rammer og retningslinjer for planlegging, gjennomføring og oppfølging, og at klubbene får forholdsvis frie hender til å utforme sine kurs innenfor rammeverket.
 
NGFs rammebetingelser for nybegynneropplæringen

Kurset
-         VTG-kurs på minimum 12 klokketimer hvorav minimum tre fjerdedeler som praksis på et utendørs golfanlegg.
-         Treningskortet er pensum, og alle punkter på treningskortet skal gjennomføres i praksis. Se vedlegg med foreløpig innhold.
-         Materiell fra NGF skal benyttes; heftet Veien til Golf (ny utgave av det gule heftet), en illustrert utgave av golfreglene (ny) og regelboken. For barn til og med 12 år skal NGFs materiell Barn & Golf med Golfmerket brukes. For mer informasjon, se NGFs nettsider.
-         Det er ingen obligatoriske prøver, hverken teoretiske eller praktiske. Dersom en spiller ønsker å gjennomføre en prøve, er det selvfølgelig lov.
-         Etter avsluttet og godkjent VTG-kurs, dvs. at alle punktene på treningskortet er gjennomført i praksis, tildeles spilleren klubbhandicap -54. Mer om bruk av klubbhandicap kommer snart i eget notat.
-         ALLE deltagere skal få tilbud om oppfølging etter avsluttet VTG-kurs.
 
Klubben
-         Klubben skal delta med minst 2 personer på NGFs kurs for Veien til Golf-ansvarlige, fortrinnsvis VTG ansvarlig og den treneren som skal gjennomføre mesteparten av opplæringen.
-         Det er en forutsetning at klubben kan vise til samspill og en klar rolle- og ansvarsfordeling mellom de ulike aktørene, eks. VTG ansvarlig, trener, daglig leder og greenkeeper.
-         Det må legges til rette på anlegget slik at øvelsene på treningskortet kan gjennomføres. Det gjelder både den tekniske treningen og banespillet.
-         Enhver nybegynner skal få tilbud om oppfølging etter avsluttet VTG-kurs og så lenge vedkommende selv ønsker det. Det kan være tilbud om mer teknisk trening, spill på bane med fadder, mulighet for å trene videre med en spesiell gruppe (eks. barn, juniorer, damer, herrer), mer trening i golfvett og golfregler, enkle konkurranser osv.
  
NGF
-         NGF skal ferdigstille materiellet som skal brukes og en veiledning for klubbenes ansvarlige.
-         NGF skal arrangere kurs for klubbenes ansvarlige. 

 
Golfsentrene
Teknikktrening på et innendørs golfsenter kan være en god måte å komme i gang på. Det kan imidlertid ikke erstatte ovenfor beskrevne kursopplegg hvor minimum ¾ av et Veien til Golf kurs skal gjennomføres som praksis på et utendørs golfanlegg. Derimot vil spillere som har lært en viss grunnteknikk, lettere og raskere få glede av spillet ute på banen når de gjennomgår klubbens Veien til Golf kurs.