Styret sesongen 2017

Etter årsmøtet 2016 ser styrets sammenstning slik ut:

Styrets leder Jørn Olav Hagen 472 97 244        jornohagen@yahoo.com
Nestleder og turneringsansvarlig Bjørn Andersen 919 98 144 andersen300@msn.com
Kasserer Jan Olav Gunhildstad 957 04 328 jagunhil@online.no 
Sekretær Kari Christensen
915 11 317
kari.e.christensen@gmail.com
Varamedlem Liv Hansen 917 30 813 liv@uh.no
Varamedlem Tonje Gran 957 95 997 tonjeteiengran@gmail.com 
       
Ansvarlige for grupper og aktiviteter i klubben:      
Nettredaktør Per Myrstad 900 43 018 permy62@online.no
Turneringer Bjørn Andersen 919 98 144  andersen300@msn.com 
Veien Til Golf (VTG) kurs      
Damegruppa Liv Hansen 917 30 813 liv@uh.no
Juniorer Hjalmar Moen 951 13 908 hm@sagafc.com
Handicapkomite Svein Holm 901 60 066 svein.holm@regolf.no
Banen Geir Holm 901 49 624 geirholmgolf@gmail.