Seniorgof onsdager - informasjon og nyheter.

 

2017

    SENIORGOLFEN  2017.

Vi har arrangert 15 onsdagsturneringer for seniorer med alt fra 13 til 31 deltagere,  4 turneringer ble avlyst på grunn av værforholdene. Det ble gått totalt 359 runder og 2 deltagere  deltok i alle 15 turneringene, det var Bjarne Bø og Gunnar Walmestad, og de ble honorert.

Spilleformen har stort sett vært Texas Scramble, og det virker som om deltagerne har vært fornøyde.

Kjøkkentjenesten har gått på rundgang og i tillegg har vi fått hjelp av noen «golf-enker». Det har blitt servert kaffe med vafler, pølser og lunch.

Starkontingenten har vært kr. 100,- og den har dekket mat, leie av kjøkken og ett lodd i vinlotteri. 

Årets overskudd , ble stort sett brukt til å arrangere avslutning på sesongen med et sosialt samvær i 2.etg.  på klubbhuset. Alle som ville, kunne delta sammen med sine respektive «feller», dog begrenset til ca.  40 personer, og vi samlet 37 personer.  

Fjorårets overskudd, sammen med tidligere års overskudd, er nå overført til hovedklubben.

Seniorgolfen er et sosialt samvær, hvor konkurransen ikke er det viktigste.  

Arrangementskomiteen har stort sett bestått av Else, Lars og Birger, med noe hjelp av andre.

Tønsberg, 19. oktober 2017.

Birger Christensen

 

Avslutning på årets sesong

ble markert med en «liten» sammenkomst på Re onsdag 4. oktober kl. 17.30.

Alle som hadde deltatt minst 1 gang i løpet av sesongen ble invitert og kunne ta med en ledsager,  golfspiller eller ikke.

Det var litt forskjellige aktiviteter både ute og inne. Det ble servert delig spekemat med dertil passende drikke.

Før vi gikk til bords hadde vi en uhøytidelig puttekonkurranse på green 2.

Kunkurransen ble vunnet av Unni Paulsen.

Takk til årets komite for en hyggelig sesong og en flott avslutningsfest.