Medlemsinformasjon 2019

 

Rapport fra besøk på Ski Golf. Greener med kunstgrass.

 

                   Spennende besøk på Ski Golf (Smerta)  28/5.

                               Møte med kunstgress på greenene.

 

Etter avtale dro en gruppe fra Re Golf til besøk på Ski Golf for å se på 18 hullbanen der de har anlagt kunstgress i 2014.  Dessverre ble Robert Moen forhindret fra deltakelse.  Personene som deltok var Tore Finnerud, Kjell Holm, Svein Holm, Lavrans og Jørn Hagen.

Vi ble tatt vel imot av leder Bjørn Forsmo og Harald Haugan.  Historikken for klubben var i årene forut at de hadde slitt med banens kvalitet og dårlig oppslutning.

De måtte gjøre noe og den klare oppfatningen i dag er at dette var redningen for klubben som nå er satt skikkelig på kartet. I startfasen var det flere som var skeptiske, men de hadde ikke spilt selv men hadde «hørt det av folk som heller ikke hadde spilt»..........I dag er den ingen som klager over  det grepet som er gjort.

Den største effekten av denne investeringen er at banen er åpen året rundt og at de operer med en såkalt vintermedlemskap utenom ordinært medlemskap som er fra november til mars. Dette gjør at de trekker til seg mange besøkende i denne perioden som gir bra inntekt på greenfee.

Anleggsperioden på forprosjekt og utførelse var på 2 mnd.   Klubben investerte i flere tiltak på banen og oppnådde et tilskudd, hovedsakelig spillemidler på 60%.   Klubben søkte midler og hadde i bunnen en langsiktig leieavtale med grunneierne.

Netto investering pr hull beløp seg til ca. kr 100 000.  Dette ble finansiert med et lån på 2 mill. og løpetid på 15 år som også kan sies å være avskrivningstiden på kunstgresset. Gresset ser forøvrig helt nytt ut i dag etter 5 år.

Klubben som nå har 400 medlemmer  betaler renter og avdrag på lånet nesten ved hjelp av greenfee-inntekter. For Re sin del kan vi fortrinnsvis halvere disse overnevnte beløp. Klubben har forøvrig ikke proshop,  men kafe som medlemmene drifter på dugnad.

Etter orienteringen fikk vi prøvespille et par hull og putte på putting-greenen som var ca. 350 kvm.  Det er ikke til å legge skjul på at greenene er raske men ikke ekstreme. Steep ligger på 11 fot og de aller beste naturgressbanene er enda raskere. Imidlertid er det en fordel med backspinn hvis man slår direkte inn på greenen.  Greenene fremstår som homogene men også forutsigbare i forhold til retardasjon.

Jeg vil anbefale alle fra Re golfklubb som har anledning til å besøke banen og prøve den.  Erfaringen var totalt sett så positiv at jeg vil ta opp på førstkommende styremøte forslag om vi skal utrede dette videre for Re Golf bane.

 

                                                                                     Jørn  Hagen.

Nedenfor noen bolder fra turen: