Lokale regler

Her finner du de lokale reglene for Re Golfbane

1. Banens grenser. Hvite staker gjelder for spill på alle hull.

2. Steiner i bunker. Steiner i bunker, er flyttbare hindringer. Regel 24 - 1

3. Maurtuer. Maurtuer defineres som G.U.R ( grunn under reparasjon ) Regel 25 - 1

4. Avstandsmerking. Avstander er målt til senter green. Hvit: 200 m. Gul: 150 m. Rød: 100 m. Blå 50 m.

5. Steingjerder og vanningsanlegg. Steingjerder,trær med støttepinner, grusbelgte veier og stier, merkestaker, merker, vanningsanlegg og deler til dette er uflyttbare hindringer. Fritak uten straff. Rgel: 24-2.

6. Jordfaste steiner. Jordfaste steiner og fjell i dagen på kortklippet område regnes som g.u.r. Fritak uten straff. Regel: 25-1.

7. Henting av ball. Det er ikke tillatt å hente ball som er ute ( out of bounds ) på dyrket mark eller i hage. Dette gjelder også i elvebakken på hull 8 "Rundtommen" pga rasfare.

8. Måleinstrumenter. Re golfbane godkjenner elektroniske måleinstrumenter. Straff for brudd på lokale regler: I matchspill tap av hull, i slagspill- to straffeslag