Innmeldingsskjema 2019

Så lett er det å bli medlem - bare fyll ut skjemaet! Kontingentinformasjon finner du også her.

Vedlagte innmeldingsskjema kan fylles ut og sendes pr post eller pr epost til kasserer Jan Olav Gunhildstad, Røråsveien 15 3174 Revetal, e-post jagunhil@online.no.. 
Fyll ut brukernavn og passord du ønsker til Golfbox. Husk også å oppgi e-post og mobiltelefon slik at du kan få sms.
 
Priser for 2019 finner du her.

Medlemskontingenten skal settes inn på konto 1594.40.87319 – Re Golfklubb.

Hilsen Re Golfklubb

post@regolf.no