Hvordan går du frem for å bli medlem på Re?

Send Innmeldingsskjema til kasserer Jan Olav Gunhildstad eller ta kontakt med en annen i styret- så lett er det å bli medlem. 

Innmeldingsskjema og adresser finner du her.

.