Hull 2 - Reinar

Gul: 188 m, Rød: 161 m, Par: 3, Index: 5/6

"REINAR" (historisk navn). Reinar er det gammelnorske navnet på Reine. Det er flertall av Rein. Ordet brukes fortsatt om graskant som skiller mellom åker og andre dyrkete jordstykker (åkerrein). I Rødeboka finnes disse skriftformer: Ræinu - Ræinum - Ræidinj - og Skællreinom (s.487, 209, 80, og 191), i 1445 Reiner (DN.IX, s.275), 1593 Rene, 1604 Rene og Reine, 1667 Reene, 1838 Reine.

Det er bevart flere gamle brev om Reine:

- I 1320 stadfestet kong Magnus Eriksson gave- og vernebrev som var sjenket til St. Stephans hospital i Tønsberg.
Foto av Arvid Vesetrud

- I 1390-åra ser vi i Rødeboka at Fon prestebol eide ½ øresbol i Reine.
("Ramnes Bygdebok" Bind II. Gårds- og slektshistorie. Utgitt av Ramnes kommune ved Sigurd H. Unneberg i samarbeid med Christoffer Holt. Første del. Trykt i Mariendals Boktrykkeri A/S - Gjøvik 1970.)