Her kan du lese hva som skjer på seniorfronten på Re Golfbane

 

Seniorgolf på onsdager kl.10:00.

Vi fortsetter tradisjonen også i år.

Hver onsdag kl.10:00 arrangerer vi Seniorgolf på Re Golfbane.

Påmelding skjer på stedet ved oppmøte. Møt opp minst 15 min. før start for påmelding.

Alle er velkomne. Også de som ikke er medlemmer i Re Golfklubb.

Pris blir kr. 100,- inkl. 1 stk. lodd i vinlotteriet.

For ikke medlemmer blir det som i fjor, kr. 100,- i Greenfee i tillegg.

 

Norsk Seniorgolf, NSG.

Kontaktperson for RE GK mot NSG er Jan Olav Gunhildstad.

 

NSG Lagserie Match 2017. 

Re golfklubb har meldt på to lag til denne lagserien i NSG regi.

RE GK1 med lagleder Per Myrstad

og

RE GK2 med lagleder Jan Olav Gunhildstad.

RE GK1 skal dpille mot Kongsberg GK3, Drammen GK4 og Asker GK3..

RE GK2 skal spille mot Nøtterøy GK3, Vestfold GK2 og Bamble GK3.

Re golfklubb skal i 2017 spille i 2. divisjon.

Hver turnering spilles med 4 spillere. Vi trenger derfor 14-16 seniorspillere fra klubben som vil være med på denn lagserien i løpet av sommeren.

Det er meldt på et mixed lag så både damer senior og herrer senior er velkomne til å melde seg på.

Påmelding skjer til Per Myrstad/ Jan Olav Gunhildstad som er lagledere.

Fordeling av spillere mellom lagene er det de to laglederene som enes om.

  Resultater etter ferdig spillt

 

Hva er NSG Lagserie Match:

Match Kort om Lagserien (Se også pkt 6 i Turneringsbestemmelsene for 2017)

1) NSG Lagserie Match er et seriespill fra mai til august. De to første serierundene anbefales ferdigspilt innen 22. mai, mens absolutt sitt spilledag er torsdag 10. august.

2) Det vil bli opprettet lokale avdelinger á 4 lag så langt dette er praktisk mulig. Lagene spiller dobbel serie (hjemme- og bortekamp). Hvert lag spiller totalt 6 kamper gjennom sesongen, fortrinnsvis på hverdager etter kl 16.00.

3) Det spilles i 2 klasser, en miksklasse (herrer og damer) og en dameklasse. Merk spesielt at damespillere kan delta på lag i begge klasser.

4) Hvert lag stiller med 4 spillere i hver kamp, og hver kamp består av to singelmatcher og en fourballmatch.

5) Match er spill om hull. Det registreres kun hvem som vant/tapte hullet, ikke scoren. I hver match spilles det om flest vunnet hull de første ni og de siste ni. Se gjerne turneringsbestemmelsene på http://seniorgolf.no/

6) I miksklassen spilles det i to divisjoner basert på resultatene fra 2016. Hovedregelen er at avdelingsvinnerne i 2. divisjon vil rykke opp og spille i 1. divisjon og alle lag som kommer sist i sin avdeling i 1. divisjon, rykker ned i 2. divisjon.

7) Nye lag vil automatisk bli plassert i 2. divisjon i passende regionale avdelinger med geografisk tilhørighet, dersom det er mulig.

8) Klubber som vinner 1. divisjon miks og damer vil bli invitert til lagseriefinale. Denne er i år lagt til Moss og Rygge 3. og 4. september.

 

Hvorfor delta i NSG Lagserie Match?

Det kan være flere grunner til å stille lag i Lagserien. Her er noen av dem:

• Lagserien passer for alle handicapkategorier, både den erfarne og den uerfarne spiller. Det er ingen krav om å være «god» målt i lavt handicap. Alle som deltar har reelle muligheter til å vinne sin match uavhengig av spillehandicap ved at det spilles på ¾ spillehandicap (tildelte slag).

• Spillformen er Matchplay. Du kan dumme deg ut på ett eller flere hull uten at matchen i sin helhet er tapt, runden er «ødelagt», eller laget har tapt. Spillformen oppleves for de fleste som ny, morsom og spennende.

• Lagspill er sosialt ved at dere er sammen om resultatet og opplevelsen. Ditt bidrag i kampen kan godt være mer enn de rene golfprestasjonene. Dette samarbeidet gjør at du blir bedre kjent med seniorspillerne i egen og i naboklubbene. Dette gjør også at du senere godt kan dra på golfbanen uten på forhånd å ha avtalt med dine «faste» spillepartnere. Du vil nå alltid treffe spillepartnere, også på naboklubbens bane.

• Lagserien gir en myk inngang til konkurransegolf og andre konkurranseformer og bidrar til at du etter hvert får en større «golffamilie».

• Lagserien vil definitivt bidra til økt aktivitet og samhold blant seniorgolferne i egen klubb, noe som vil ha betydelig synergieffekter for klubben. For mange klubber vil dette være en avgjørende overlevelsesfaktor.

• Lagserien krever ingen utstrakt administrasjon i gjennomføringen.

• Først og fremst vil spill i Lagserien gi gode golfopplevelser.

 

Hvor mange spillere bør det være på laget?

• Dette vil være avhengig av hvor mange kamper den enkelte spiller vil spille. De fleste av oss er travle personer, og det vil alltid være noen kampdager ikke passer for. Hvis vi tar utgangspunkt i at hver spiller vil/kan spille mellom 2 og 4 kamper, kan det være lurt å ha mellom 8 og 12 spiller til rådighet. Hvis laget har spillere som gjerne vil spille mellom 4 og 6 kamper, kan man godt gå ned på antall spillere.

• Det kan derfor være lurt å avklare med den enkelte spiller på forhånd hvor mange kamper det kan være aktuelt for vedkommende å spille, og beregne antallet spillere ut fra dette.

 

Hvordan komme i gang

• Du tar kontakt med seniorspillerne i egen klubb og orienterer dem om Lagserien. Spesielt kan det være lurt å oppfordre spillere av begge kjønn som ikke deltar på noen turneringer utenfor egen klubb. Lagserien kan være det lavterskeltilbudet som skal til for at de skal finne gleden ved turneringsspill.

• Samtidig kan du gjerne ta kontakt med naboklubbene enten for å innhente erfaringer, eller for å kartlegge deres interesse hvis de tidligere ikke har stilt lag. Det er mange fordeler med å etablere lokale avdelinger.

• Hvis klubben ikke har klubbkontakt eller lagleder fra før, kan dere oppnevne en kontaktperson og gi meg kontaktinformasjon slik at jeg eventuelt kan bistå.

• Spørsmål av alle slag kan sendes meg på ebergh@online.no . Dere vil også finne informasjon på http://seniorgolf.n 

 

 

 

NSG Lagserie Match 2016.

Re golfklubb har meldt på to lag til denne lagserien i NSG regi.

RE GK1 med lagleder Tore Finnerud

og

RE GK2 med lagleder Jan Olav Gunhildstad.

RE GK1 skal dpille mot Vestfold GK3, Nøtterøy GK2 og Bamble GK3.

RE GK2 skal spille mot Drammen GK2, Solum GK2 og Tjøme GK.

Re golfklubb skal i 2016 spille i 2. divisjon.

Hver turnering spilles med 4 spillere. Vi trenger derfor 14-16 seniorspillere fra klubben som vil være med på denn lagserien i løpet av sommeren.

Det er meldt på et mixed lag så både damer senior og herrer senior er velkomne til å melde seg på.

Påmelding skjer til Tore Finnerud/ Jan Olav Gunhildstad som er lagledere.

Fordeling av spillere mellom lagene er det de to laglederene som enes om.

En spiller kan bare spille på ett lag gjennom sesongen.

 

Nedenfor finner du noe info angående NSG Larserie Match:

Spill for klubben, laget og din egen golfglede.

Lagserien gir golf en ”ny dimensjon”. Det å spille på lag gir trygghet og fellesskap, samtidig som det er

utfordrende. Her spiller du ikke om Stablefordpoeng, men for å vinne hull for hull.

Taper du ett, er det bare å gå håpefullt videre til neste. Spilleformatet med singel og fourball gir en passe

blanding av hygge og spenning. Lagserien er en dessuten en sosial møteplass for spillere i egen og andre

klubber. Selv om det er konkurranse, er kampene uhøytidelige og sosiale, og selv om det er moro å vinne er

Lagserien et skoleeksempel på ”tap og vinn med samme sinn”.

NSG Lagserie Match er et seriespill fra mai til august. Det opprettes lokale puljer á 4 lag som spiller dobbel

serie (hjemme- og bortekamp). Totalt 6 kamper gjennom sesongen, fortrinnsvis på hverdager etter kl 16.00.

• Match er spill om hull. Det registreres kun hvem som vant/tapte hullet, ikke scoren.

• Hvert lag stiller med 4 spillere, og hver kamp består av to singelmatcher og en fourballmatch. I hver match

spilles det om flest vunnet hull de første ni, de siste ni og sammenlagt.

• Det er en miksklasse (herrer og damer) og en dameklasse. Pkt. 6 Turneringsbestemmelser på seniorgolf.no

Hvor mange spillere bør det være på laget?

• De fleste lag bør ha mellom 8 og 12 spillere til rådighet slik at en kan stille med fire spillere hver gang det er match.

 

Seriespill for seniorer, 65+.

Golfklubben ønsker å prøve ut en ny spilleform for  å se om en kan få opp interressen for større oppmøte på klubbkveldene på torsdager.

Spileform vil være individuelt netto slag over 9 hull. For å delta må en være 65 år +. Alle utslag fra rød tee. Ut i fra resultatet får en for hver spillekveld tildelt poeng, såkalte Order of Merit poeng, OOM. Vinner får 12 poeng, toer får 10 poeng osv. ned til 10 plass som gir 1 poeng.

Poengene legges sammen utover i sesongen. De beste resultater fra 5 spillekvelder for hver spiller blir gjeldende. Etter endt sesong kåres så en vinner.

Vi organiserer denne serien som en del av klubbkveldene hver torsdag.

Klubbkveldene er fortsatt for alle i klubben uansett alder.

Påmelding ved oppmøte senest 17:45 på torsdagskveldene. Spillestart kl. 18:00.

Om en vil spille denne serien, 65+, eller følge den generelle spilleformen for klubbkvelden er frivillig. Informer den ansvarlige for klubbkvelden ved oppmøte om du vil spile 65+ serie eller ikke.

Startfee kr. 50,- som tidligere.

Første gang vil være uke 21, torsdag 26 mai.

Order of Merit Poeng ( OOM) tabell:

Plass   Poeng

1         12

2         10

3         8

4         7

5         6

6         5

7         4

8         3

9         2

10        1