Fotballgolf på Re Golfbane

Hva er fotballgolf?

Fotballgolf, også kalt «footgolf», er et ballspill som er en blanding mellom fotball og golf. Spillet går ut på å sparke en ball fra et utsparksted og ned i et hull på færrest mulig tilslag. Banen hvor sporten spilles er ofte en golfbane eller lignende, «footgolfbane». Den består av 9 eller 18 hull, og man spiller etter golfprinsippet. Hvert spark gir 1 poeng, og det er satt en grense på maks antall spark. (denne varierer fra bane til bane). Det kan spilles individuelt, double eller lag. Fotballgolf er en sport de fleste kan mestre og finne glede i, og dette er nok den viktigste grunnen til at fotballgolf er den raskest voksende sporten i Europa

Historie.

Fotballgolf er en ung sport, men ingen vet nøyaktig hvem som spilte den først. Sannsynligvis ble de første rundene med fotballgolf spilt rundt 2006. I 2009 ble den første offisielle fotballgolfturneringen arrangert i Nederland, og i 2012 ble det internasjonale FootGolf-forbundet stiftet. (FIFG). Norway FootGolf Association (NFGA) er den styrende organisasjonen i Norge, som igjen er underlagt Norges Golfforbund.

Norge var tidlig ute med fotballgolf, og det første landslaget stilte til VM i 2012. I dag er det i underkant av ti 18-hulls baner, og enda flere med ni hull.

En sport for alle.

Vi kan trygt si at fotballgolf er en sport for alle. I motsetning til golf, hvor du behøver en hel bag med spesialredskap, behøver du i denne sporten bare ett eller to gode bein. Fotballgolf er en rimelig aktivitet. En runde med fotballgolf tar i snitt 2 timer, som gjør det mulig å spille etter jobb- og skoletid.

Hva trenger jeg av utstyr?

For å spille fotballgolf trenger man bare en fotball, et par gode sko/ kunstgressko og noen kamerater.

 

Info om Norway FootGolf Association, NGFA finner du å denne lenken:

www.nfga.no

 

Eksempel på regler for fotballgolf.

Fotballsko med knotter er strengt forbudt.

Golfere har alltid fortrinnsrett.

 

REGLER:

  • Du teller hvert spark i dette spillet. Den med minst antall spark etter runden er ferdigspilt , er vinneren av runden.  Påfølgende kommer noen ekstraregler for spillet:
  • Ballen skal spilles ut ifra Football-tee. Disse er markert med gule, nummerte markører. Hullet du skal spille imot er markert med korte flagg (gule/vite og grønn/vite). 
  • Det er kun tillatt å sparke ballen. Vipp eller føring av ballen er ikke tillatt. Straffen for dette er 2 straffepoeng.
  • Hvis ballen er uspillbar, droppes ballen på nærmeste spillbare område, dog ikke nærmere hullet. 1 straffepoeng tildeles
  • Havner ballen i et vannhinder, kan ballen spilles fra vannhinderet uten straffepoeng. Må ballen flyttes, droppes ballen innen 2 meter fra landingstedet. 1 straffepoeng tildeles.
  • Lander ballen din på golfgreen, skal ballen plukkes opp og droppes utenfor greenområdet, dog ikke nærmere hullet. 
  • En ball kan markeres og tas opp hvis ballen ligger i veien for medspillerens ball-linje. Ingen straffepoeng.
  • Hvis en ball blir truffet av en annen ball under spill, legges den ballen som ble truffet tilbake der den lå. Ingen straffepoeng.
  • Under putting kan man velge om man vil ha i flagget eller ikke.
  • Den med færrest spark på forrige hull har honnøren på neste hull. Ved utspill på hull 1, blir man enig om startrekkefølgen på forhånd.

 

Fotballgolfbanen i RE på Reine offisielt åpnet. 6. mai 2017.

Da er fotballgolfbanen offisielt åpnet og de første rundene er spilt, takk til Barkåker IF for flott oppmøte ! Banen har par 37, Lasse Eriksen har foreløpig banerekorden med 35 spark. Spill av golfklubbens betalende medlemmer er gratis, øvrige må betale kr. 150,- ( 75,- for 19 år og yngre) pr. dag de spiller. Bruk normalt egen ball, leie av ball koster kr. 20,-. Eget scorekort vil bli utarbeidet, foreløpig må man bruke samme som på golfbanen. Vi vil prøve å bruke ballrennen for å reservere starttider, fotballgolf er prioritert på fredager, mens ettermidagene tirsdag og torsdag, samt hele onsdagen vil golf være prioritert/reservert. Følg med på oppslag på golfbanen !

Nedenfor noen bilder fra åpningen me snorklippeng og avspark.

 Formann Jørn Hagen ønsker veløkommen til åpningen.   Snorklippeng