Arkiv tidligere år.

Re golfklubb engasjerte seg i Golf grønn glede i fjor. Vi startet opp etter sommeren med et  samarbeid   med Re kommune, rus og psykiatri. Nå er det en gruppe på fem som er med fra Re. 

Arne Bechmann og undertegnede har vært med fra  klubben. Vi har møttes en gang i uka på banen høst, vår og sommer, hver onsdag fra kl. 13 – 15. Sist vinter var vi i Golfhallen onsdag kveld fra kl. 19 – 21 sammen med Nøtterøy Golf grønn glede. Vi  regner med å trene i Golfhallen til vinteren igjen sammen med  Nøtterøy Golf grønn glede.    

Å være med i Golf grønn glede er et givende arbeid. Vi har det  moro sammen. Det sosiale betyr mye. Vi har en fin tone, spiller noen hull, drikker kaffe i klubbhuset og prater. Det er en viktig del av Golf grønn glede.

Arne Bechmann trekker seg nå. Det er derfor behov for en eller flere medarbeidere fra Klubben.

Er det noen som er interessert, kontakt undertegnede. Jeg svarer gjerne på spørsmål ang Golf grønn glede.

Dere kan ringe eller sende e-post  til  tlf. 90683446   e-post: ma-mae@online.no

Marit Mæland