Årsmøte 2018

 

Årsmøte 2018 -

Informasjon, dokumenter og referater

 

Innkalling til Årsmøte 2018.

Årsmøte i Re Golfklubb torsdag 22. november kl. 19:00

Alle medlemmer er velkommen til årsmøte torsdag 22. november kl. 19:00.

2nd. etg. Kafeteriaen Re Golfbane.

Saksliste, årsmelding og rapporter vil bli lagt ut på hjemmesiden før årsmøtet.

Saker som ønskes behandlet må sendes styret skriftlig innen torsdag 8. november.

Vel møtt.   

Styret

 

Saksliste for årsmøte Re Golfklubb  22/11-2018.           

 

 1. Godkjenning av stemmeberettigede
 2. Godkjenning av innkallingen, saksliste og forretningsorden
 3. Valg av dirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen
 4. Årsmelding, herunder gruppeårsmeldinger
 5. Regnskap for 2018 og revisors beretning
 6. Innkomne forslag
 7. Fastsettelse av kontingent for 2019
 8. Godkjennelse av klubbens budsjett for 2019
 9. Godkjennelse av klubbens organisasjonsplan
 10. Valg av:
 11. Leder                        (1 år)
 12. Styremedlem             (2 år)
 13. Kasserer                    (2 år)
 14. Varamedlemmer        ( 1 år )
 15. Øvrige valg ihht. vedtatt organisasjonsplan
 16. Revisorer                  (1 år)
 17. Representanter til Vestfold Idrettskretts Ting og Re Idrettsråd
 18. Medlemmer til valgkomiteen          (1 år)

 

Bevertning: Kaffe, mineralvann og kake.

 • RGI har ordet
 • Robert Moen oppsummerer 2018.
 • Ordet fritt

Styret

NB!

Endring av e-post, mobiltelefon eller adresse meldes til

jagunhil@online.no eller på telefon 95 70 43 28

 Re Golfklubb

Jørn O. Hagen

Styrets leder 

 

                  Årsberetning for Re Golf 2018

Årsberetning se her.

 

Regnskap, Balanse og Revisjonsrapport for Re Golfklubb 2018.

Regnskap, Balanse og Revisjonsrapport finner du her.

 

Endringsforslag til Re Golfklubb sine vedtekter.

 

Styret inviterer årsmøtet til å stemme over 3 endringer i vedtektene.

 

1.    Tillegg til § 15.   Grupper/avdelinger/komiteer.

      "Det opprettes en egen banekomite  gjeldende fra 1/1 2019.

        Det skal utarbeides en målbeskrivelse for denne. 

        Sammensetningen skal være 2 representanter

        fra eierne og 3 fra klubben. 

        Representanter fra klubben skal velges av årsmøtet for 1 år av gangen."

 

2.     Under §  2 Organisasjon.

        «Fra og med 1/1-2019 skal klubbens regnskap og budsjett følge kalenderåret.»

 

3.      Under § 9.   Første setning:

         "Klubbens øverste organ er årsmøtet som holdes hvert år i februar måned."

                        

Forslag til Budsjett for 2019.

Budsjettet er laget med forutsetning av at endringsforslaget om at regnskapsåret skal følge kalenderåret blir vedtatt av medlemsmøtet.

Du finner budsjettet her.

  

Referat fra Årsmøtet 2018.

Referat fra årsmøtet finner du her.

 

Kommentarer fra "Ordet Fritt" bolken.

Kommentarer finner du her.

 Kommentarer fra K